Catslide på skoler

Publisert tirsdag 13. januar 2015

matter-5Trening med sklimatter er en treningsform som er brukt av norske toppidrettsutøvere og på trenings -sentre i flere år. Catslide er blitt kåret til «treningsformen som holder det den lover» i KK og «treningsformen som er kommet for og bli!»i VG. Kort fortalt er Catslide effektiv styrketrenig med spesielt fokus på kjernemusklene, og utføres med fire små matter som sklir på gulvet. Treningen gir et anvendelig fundament for alle idretter og er tatt i bruk av mange grupper.  Siste trend viser at funksjonell styrketrening for barn og unge er i vinden, også bruk av Catslide. Erfaringene så langt er både faglig og helsepolitisk interessante.

 

Enkelt å tilrettelegge

Satsingen på Catslide for barn og unge startet med henvendelser fra en rekke skole. Skoler ville kjøpe inn utstyr og kompetanse etter å ha prøvd Catslide på det lokale treningssenteret. Muligheten til å sette sammen gode kombinasjoner og at det er enkle beskrivelser av hver øvelse gjør treningsformen er avskrekkede og inkluderende i en gruppe med store sprik i ferdigheter og nivå. Når du trener basisferdigheter og øker grunnstyrken hos den enkelte kan man trygt si dette er en treningsform anvendelig for alle. I tillegg til at det er enkelt å forstå hvordan du skal utføre øvelsene, er det også enkelt å gjøre små endringer som gjør det henholdsvis tyngre eller lettere. Man kan med små variasjoner tilpasse øvelsene til den enkeltes nivå, uten at man trenger å bytte utstyr, med små endringer blir en øvelse raskt mye tyngre og raskt mye lettere. Derfor er erfaringen at Catslide er enkelt å bruke, både i små og store grupper. Det lekne aspektet gjør også at dette en en treningsmetode som er tilpasset ulike metoder for barn i alle aldre.

Catslide inn på videregående skole

Erfaringene på Nordahl Grieg Videregående skole i Bergen viser også at Catslide favner om flere elever, ikke bare ballentusiastene. De som ofte har trukket seg litt tilbake, viser engasjement, jobber godt og står på i kroppsøvingstimene. «Det har til og med vært elever som har kommet til meg etter timen og spurt om jeg kan legge ut link til øvelser, slik at de kan trene dette utenfor skolen» sier Birgitte Bergene Hansen, lærer ved skolen. «Jeg spør alltid om tilbakemeldinger etter denne type timer, og mange formidler at dette er gøy, annerledes og VELDIG effektivt! Det er supermoro med catslide i kroppsøvingsundervisningen.» gjenforteller hun videre.

Catslide er positivt fordi det inkluderer flere av elevene. I tillegg så opplever den enkelte glede over treningen og merker resultater. Økt fysisk aktivitet i skolen er viktig for læringsmiljøet og for læringen direkte. Mye tyder på at mer fysisk aktivitet bidrar til økt læringsevne hos barn og unge. Studier viser også at fysisk aktivitet kan ha effekt på selvfølelsen. Det er også forskning som viser at hjernens helse og funksjon påvirkes positivt ved fysisk aktivitet. Dagens forskning tyder på at fysisk aktivitet bedrer hjernens funksjon i alle livsfaser (Hillman CH og kolleger. Nature Reviews Neuroscience 2008).

Catslide gir høyt kaloriforbruk sammenliknet med styrketrening i apparater, fordi både store og små muskler, samt støttemuskulatur aktiveres. Det betyr at treningsformen er funksjonell og styrker kroppens til å bevege seg mer. «Fysisk aktivitet kan bedre hjernens ernæring gjennom øket blodgjennomstrømning. Videre vet man at fysisk aktivitet øker nivåene av en rekke stoffer i hjernen som har gunstige effekter for nervecellenes funksjon. Det er også holdepunkter for at fysisk aktivitet øker antall forbindelser mellom nervecellene, såkalte synapser. Det er gjennom synapsene nervecellene kommuniserer med hverandre. Man antar at øket antall forbindelser mellom nervecellene er gunstig for hjernens samlede funksjon». Torbjørn Elvsåshagen , lege.

Catslide og barneidrett

Flere idrettslag velger å ta inn basis trening som en fast aktivitet i sitt treningsopplegg. Siden aktivitetsnivået generelt blant barn og unge er drastisk redusert, ser man at det blir mer og mer viktig å spesifikt trene kjernemusklene for at barna skal tåle den belastningen deres idrett etter hvert gir dem . Det er også stor individuell forskjell på barn når det kommer til styrke i mage og rygg.  Aktiviteter som introduseres med Catslide for denne gruppen bygger videre på den uorganiserte leken. Det vil si at øvelsene er lekpreget. Erfaringen er at treningen virker positivt på barnas motovasjon og at resultatene kommer raskt.

Siden det er viktig at ytre belastning i styrketrening hos barn først bør settes i gang når barna er er ferdig utvokst, er det viktig å velge styrketrening som utvikler styrke i hele kroppen.  Dette er også i samsvar med rådene fra Olympiatoppen. Catslide økter for barn innen spesifikke idretter er lagt opp som med 15 minutters varighet. Oppfordrer til deltakelse for alle, og gir stor mestringsfølelse siden man enkelt kan tilrettelegge for ulike nivå.

«Hensikten med barne- og ungdomstreningen er at flest mulig ønsker å drive idrett, og at treningsinnholdet legger til rette for en fremtidig toppidrettskarriere. For å få det til er det avgjørende at treningen i barneårene er variert, lekbetont og mestringsorientert, og at koordinasjonstrening, teknikktrening og bevegelighetstrening vektlegges i barneårene- og i starten av ungdomsårene.»

Råd fra Olympiatoppen på trening for barn og unge.